خودکار ساعت شنی

48,000 

قسمت ساعت شنی از سر خودکار جدا میشود
جوهر خودکار مشکی میباشد


لینک کوتاه : https://pinkshop.shop/?p=71522